RODZAJE BAZ OLEJOWYCH

Dostępne obecnie bazy olejowe, możemy podzielić na 5 głównych grup, według klasyfikacji API (American Petroleum Institute). Bazy olejowe stanowią podstawowy element produkcji środków smarnych.

Bazy olejowe różnią przede wszystkim parametrem bazowym. W branży naftowej jest on określany jako zmienność lub podatność ropy naftowej, która trafia do rafinerii (niestety w języku polskim brak jest dosłownego odpowiednika słowa „Volatility”, przez co powyższe określenia nie oddają pełnego zakresu tego pojęcia).

Różnice baz olejowych występują także w sposobie przetwarzania w ramach procesu rafinacji a także w ramach parametrów finalnej, przetworzonej bazy, która stanowi gotowy produkt do produkcji środków smarnych..

PODSTAWOWE CECHY PARAMETRÓW BAZOWYCH

W ramach uzyskanych parametrów bazowych, określamy 4 podstawowe cechy, którymi poszczególne grupy będą się nie tylko od siebie różniły ale tworzyły też różnice w ramach swoich grup, są to:

Lepkość – uzyskiwania w procesie destylacji;

Indeks VI (tzw. Viscosity Indeks, indeks lepkości, wynikający też z „Volatility” ropy naftowej o którym pisaliśmy wyżej) –  uzyskiwany w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub hrydrokrakingu;

Nasycenie wiązań węglowodorowych – ponownie parametr uzyskiwany w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej lub hydrokrakingu

Najniższa temperatura pompowalności (tzw. Pour Point) – parametr uzyskiwany  procesie odparafinowywania za pomocą rozpuszczalników (Solvent dewaxing), lub w procesie hydro-odparafinowywania (Hydrodewaxing)

WYJAŚNIENIA TERMINÓW

Stopień nasycenia wiązań węglowodorowych – im bardziej nasycone, tym lepiej, i tym wolniejszy proces utleniania (w skrócie, wolniejszy proces starzenia się oleju);

Zawartość siarki – im mniej tym lepiej, mniejsza zawartość siarki, to mniej zanieczyszczeń  trakcie eksploatacji. Oczywiście siarka ma też właściwości smarne, ale te, wraz z rozwojem technologii dodatków, zastępuje się innymi, „neutralnymi” pakietami dodatków;

Indeks lepkości – im wyższy bazowy indeks lepkości, tym bardziej stabilne parametry lepkości oleju wraz ze zmianą temperatury otoczenia/środka smarnego.

JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW

W Rock Oil dbamy o każdy szczegół produkcji naszych produktów. Surowce używane do wytworzenia finalnych produktów przechodzą wymagające i rygorystyczne testy jakościowe. Każda próbka, wynik czy materiał są poddawane kilkuetapowym analizom, tak aby finalny produkt, który trafia do klienta był najwyższej jakości.